Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje, związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. 

Preferujemy formę pisemną na adres: 

SklepLoveLas 

IMMOBILIEN Agata Pawlak-Molewska

ul. Szkolna 20, 87-840 Lubień Kujawski

lub też mailowo na adres: sklep@skleplovelas.pl 

W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 723 313 313

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa przedmiotu reklamacji oraz (jeżeli jest to możliwe) numer zamówienia. Konieczne będą również informacje opisujące samą wadę, okoliczności jej powstania, a także data stwierdzenia wady. 

W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila pomocne byłyby zdjęcia defektu. Na koniec prosilibyśmy 

o wyraźne wskazanie żądań Klienta.

Nasze ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację.

W przypadku uznania reklamacji, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: SklepLoveLas IMMOBILIEN Agata Pawlak-Molewska, ul. Szkolna 20, 87-840 Lubień Kujawski. W wypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy 

z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywamy my umożliwiając wygenerowanie darmowego, dedykowanego kodu zwrotu do Paczkomatu za pośrednictwem strony SzybkieZwroty, po wybraniu nazwy skleplovelas 

lub za pomocą bezpośredniego linku: https://szybkiezwroty.pl/skleplovelas

Deklarujemy odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat 

od wydania towaru Klientowi. 

REKLAMACJE - zapisy w przypadku wyłączenia rękojmi

Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

ZWROTY | Odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. 

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres:

 

SklepLoveLas 

IMMOBILIEN Agata Pawlak-Molewska

ul. Szkolna 20, 87-840 Lubień Kujawski

lub mailowo na adres: sklep@skleplovelas.pl 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu. W tym celu należy wygenerować bezpłatną etykietę zwrotną za pośrednictwem strony SzybkieZwroty, po wybraniu nazwy skleplovelas lub za pomocą bezpośredniego linku: https://szybkiezwroty.pl/skleplovelas

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas (darmowego, dedykowanego kodu zwrotu do paczkomatu za pośrednictwem strony: www.szybkiezwroty.pl), nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 723 313 313 lub mailowo na adres: sklep@skleplovelas.pl